Waar rekening mee te houden bij schoolfoto privacy

Het verspreiden van foto's als school zijnde is niet zo eenvoudig als het lijkt. Als school dient u namelijk rekening te houden met schoolfoto privacy. Wanneer er foto's of video's verspreid worden, dan is daar altijd toestemming voor nodig. Het kan zijn dat ouders protest indienen tegen het plaatsen van een foto. Tevens dient u rekening te houden met auteursrecht en portretrecht. Foto Koch is op de hoogte van de recente wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Foto's verwijderen

Scholen die foto's voor bepaalde doeleinden plaatsen op hun website doen dit meestal vanuit goede bedoelingen. De ouders van het desbetreffende kind kunnen het er echter niet mee eens zijn en graag zien dat de foto niet geplaatst of verwijderd wordt. Dat kan vervelend voor de school zijn, want de kans is aanwezig dat er gehoor dient te worden geven aan de oproep van de ouders. 

Wetgeving schoolfoto privacy

Aan de hand van de schoolfoto valt veel te zeggen over de afkomst van de afgebeelde leerling. Het uiterlijk, uiterlijke kenmerken en huidskleur zijn herkenbaar, wat gevoelige informatie kan opleveren. De afgebeelde persoon moet dan ook vanuit het oogpunt van privacy goedkeuring geven voor publicatie en/of verspreiding van de gemaakte foto. Indien hij of zij daartoe niet in staat of bevoegd is, zullen zijn of haar ouders toestemming dienen te geven. Dit is verplicht met het oog op publicatie. Een school heeft zich aan de privacywetgeving te houden, waardoor het - in naleving daarvan - kan voorkomen dat getoonde afbeeldingen moeten worden verwijderd. 

Portretrechten

Portretrecht is een ander fenomeen op het gebied van afbeeldingen. Op grond van dit recht heeft een afgebeelde persoon recht tot verzet van publicatie van zijn of haar foto. Bij portretrecht is het belangrijk om te weten of de foto of video al dan niet in opdracht is gemaakt. Indien de foto in opdracht is gemaakt en de persoon is duidelijk in beeld, dan valt dit onder 'portret in opdracht'. Voorbeeld hiervan zijn foto's die gemaakt worden door de schoolfotograaf. Wanneer de school deze foto's voor andere doeleinden wil gebruiken, is hiervoor toestemming nodig. Toestemming kan verleend worden door de afgebeelde persoon of diens ouders, indien de geportretteerde nog geen 16 jaar is. Als er publicatie volgt zonder toestemming, dan kan degene die afgebeeld staat protest indienen, waarna verwijdering volgt. Voor meer informatie omtrent regelingen en rechten kijkt u op http://www.onderwijsenauteursrecht.nl/.

Redelijk belang

Er zijn ook foto's die niet in opdracht worden gemaakt. Dergelijk materiaal is voor vrij gebruik, denk bijvoorbeeld aan beeldmateriaal in een museum. Enig bezwaar is mogelijk bij een redelijk belang van verzet tegen publicatie. Dit is het geval wanneer de privacy van de afgebeelde persoon zwaarder weegt dan de publicatie ervan. Intieme foto's kunnen daar een voorbeeld van zijn.

Schending van privacy

Een school kan ook te maken krijgen met inbreuk op privacy. Het schenden van privacy komt met enige regelmaat voor. Kijkend naar de leeftijd van personen, dan is de aanname vaak dat dit vooral voor jongere personen geldt. Foto's van leerlingen in zwemkleding tijdens zwemles kunnen worden gezien als inbreuk op privacy van de leerlingen. Iemand heimelijk fotograferen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven, is strafbaar. 

Exploiteren van auteursrechten

Auteursrecht is naast portretrecht en privacy een recht/plicht waar een school mee te maken kan krijgen. Auteursrecht heeft betrekking op exploitatie van foto's. Dat wil zeggen de opbrengsten die voortkomen uit publicatie van de gemaakte afbeelding. Het portretrecht van het kind ligt in handen van het kind en diens ouders tijdens het maken van een schoolfoto, de fotograaf behoudt echter de auteursrechten. Daardoor heeft de fotograaf recht op een vergoeding indien de ouders de foto willen gebruiken. De fotograaf mag zelf de foto niet zomaar gebruiken voor andere doeleinden, daarvoor zal hij eerst toestemming nodig hebben. Bij schoolfoto's spelen dan ook een hoop zaken als privacy, portretrechten en auteursrechten. Als school is het dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze regels zodat er altijd een correct besluit kan worden genomen.

Over ons

Inleiding blog fotografie

Hé, van harte welkom! Je zult hier nuttige informatie vinden over de nieuwste trends op het gebied van fotografie. Ik ben Rob en ik fotografeer al mijn hele leven lang. Nadat ik een opleiding aan de fotovakschool in Amsterdam afgerond heb, ben ik als fotograaf aan de slag gegaan voor diverse kranten en tijdschriften. De techniek van fotografie vind ik verbazingwekkend en fantastisch mooi. Daarom schrijf ik regelmatig blogs met daarin het allerlaatste nieuws op het gebied van camera’s, software en camera-accessoires. Hoe goed zijn de camera’s op onze smartphones? Met welke vernuftigheid komt Adobe dit jaar? Dit zijn vragen waar ik mij mee bezighoud en waar ik antwoord op probeer te geven in mijn blogs. Doe er je voordeel mee!

Zoeken

Categorieën

Archief